środa, 27 czerwca 2012

Współdziałania szkoły i przedszkola z rodzicami

Podstawą współdziałania z rodzicami 6-latków stanowi poznawanie ich środowiska domowego. Ogólna wiedza o rodzinie pomaga w ocenie poziomu pedagogicznego danej rodziny, jej potrzeb, ułatwia także przemyślenie metod i form pracy z rodzicami.

Poznając swoich wychowanków nauczyciel ma możliwość poznania ich rodziców. Poszczególne rodziny różnią się bardzo pod wieloma względami i różne są też warunki rozwoju dzieci. Wpływa na to wiele czynników, np.: wykształcenie rodziców, stopień zamożności rodziny, skład osobowy rodziny, warunki bytowe, aktywność dziecka na terenie domu rodzinnego, rodzinna atmosfera psychiczna i wychowawcza.

Poznaniu warunków środowiskowych służą różne formy:

-         rozmowy indywidualne z rodzicami i dzieckiem przy różnych nadarzających się okazjach,

-         codzienne kontakty z rodzicami przyprowadzającymi i odprowadzającymi swoje dzieci,

-         rozmowy prowadzone w określonych dniach przeznaczonych na indywidualne spotkania nauczyciela z rodzicami,

-         obserwowanie zachowania się i zabaw dzieci, w których nieraz odzwierciedlają się przeżycia i doświadczenia wyniesione z rodzinnego życia,

-         wytwarzanie różnych sytuacji naturalnych, określonych zajęć dzieci, podczas których nauczyciel ma możliwość obserwowania czynności, reakcji, zachowania,

-         stosowanie specjalnych sposobów poznawania dziecka (np. rysunek).

Porozumiewanie się przedszkola z rodzicami musi dotyczyć wielu kwestii. Często przedmiotem tych porozumień będą zdarzenia sprawiające wrażenie drobnych, codziennych. Zawsze dotyczą jednak celów, zasad czy też metod wychowania dzieci.

Podstawowym warunkiem prawidłowo układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania. „Rodzice, których zaufanie zdobyliśmy, mogą nam dostarczyć szeregu ważnych informacji o dziecku. Mogą także szczerze rozmawiać o pracy przedszkola i wyrazić swoje o tym zdanie, co budzi ich zastrzeżenia, np. organizacja odpoczynku, uroczystości, czas spędzany przez dzieci w ogrodzie itp..”[1] Zgodne współdziałanie rodziny i przedszkola może zapewnić właściwe warunki do prawidłowego wychowania i stymulowania rozwoju dziecka.

„Stroną, która ma obowiązek inicjowania i rozwijania tych kontaktów, powinno być – z racji swego powołania i kompetencji osób z nim pracujących – przedszkole. Nie może ono bowiem dobrze wychowywać dzieci, gdy nie zdobędzie dla tej sprawy rodziców i nie włączy ich w osiąganie wspólnych celów.”[2][1] L. Weselińska „Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem” / w: „Podstawy pedagogiki
 przedszkolnej.” pod red. M. Kwiatowskiej , Warszawa WSiP, 1988 s. 464
[2] S. Guz. Edukacja przedszkolna – efektywność i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS,
 1991 – s. 79

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.